سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۱۹

الزامی بودن معرفی نامه برای خرید گندم از کشاورزان