جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۵

الفاظ رکیک بخشی از گفتمان عادی ترامپ است