چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۱

ال پریودیکو: ترامپ بحران جدیدی را در کابینه متلاطم خود آغاز کرد