پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۵

امام جمعه شهرکرد:مردم در 22 بهمن امسال لبیک دوباره به نظام گفتند