چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۵۸

امام جمعه شهرکرد:مردم در 22 بهمن امسال لبیک دوباره به نظام گفتند