سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۲۷

امکان سنجی فقهی اوراق مشارکت مصون از تورم