چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۵

امید حاجیلی با مخاطبانش دیدار می کند طنین قطعه حاجیلیتو در سالن میلاد