جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۶

امیر کویت از نقش ایران در مبارزه با داعش قدردانی کرد