دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۲۹

امیر کویت از نقش ایران در مبارزه با داعش قدردانی کرد