دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۵۷

انتخابات ریاست جمهوری چک به دور دوم کشیده شد