چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۵

انتشار ترجمه فارسی و زبان مادری سوره کوثر در خبرگزاری فارس آذربایجان غربی