سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۳۵

انتشار ترجمه فارسی و زبان مادری سوره کوثر در خبرگزاری فارس آذربایجان غربی