سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۴۲

انتصاب امام جمعه جدید شیراز بشارت های تازه ای همراه دارد حول محور نماینده ...