سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۱

انتقال 33 نفر از زائران حادثه دیده گچسارانی