سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۴۴

انجام مرحله دوم پایش بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شوشتر