شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۰

انجام 6 هزار و 816 مورد بازرسی از مراکز عرضه و توزیع کالا 96 قلم فرآورده ...