جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۹

اندازه فولیکول برای بارداری چقدر است؟