دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۴۵

اندازه گیری ضربان قلب با دوربین فیلمبرداری