یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۷

اندازه گیری ضربان قلب با دوربین فیلمبرداری