یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۴

اندروید P می تواند حجم صدای تنظیم شده برای اتصالات بلوتوث را حفظ کند