چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۱۵

انزجار مهابادیها از اقدامات اخیر آمریکا