دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۱

انعقاد بیش از هزار قرار داد توسط شهرک صنایع شیمیایی شیراز