پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۳:۱۳

انفجار انتحاری در شمال بغداد 2 نفر کشته شدند