دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۳

انفجار انتحاری در شمال بغداد 2 نفر کشته شدند