یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۰۹

انفجار انتحاری در شمال بغداد 2 نفر کشته شدند