دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۴

انفجار در نزدیکی فرودگاه حماة سوریه