یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۱۰

انفجار گاز سبب آسیب به یک واحد مسکونی در نوشهر شد