سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۹

انفجار گاز سبب آسیب به یک واحد مسکونی در نوشهر شد