دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۸

انگلیس ترور نافرجام نخست وزیر تشکیلات فلسطینی را محکوم کرد