دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۳

اوج نفرت مردمی از سیاست های آمریکا در ترکیه