پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۳

اوج نفرت مردمی از سیاست های آمریکا در ترکیه