جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۲

اولتیماتوم ترامپ به آمریکا