چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۶

اولین تصاویر و اطلاعات از کیا اسپورتیج 2019