جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۰

اولین شرکت روسی دو قرارداد نفتی با ایران امضا می کند