سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۱۱

اولین شرکت روسی دو قرارداد نفتی با ایران امضا می کند