سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۱۹

اولین قرارداد خصوصی ها پس از برجام بین غول روسی و دانا انرژی، توسعه میدان ...