جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۳

اولین قرارداد خصوصی ها پس از برجام بین غول روسی و دانا انرژی، توسعه میدان ...