چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۲

اولین کاوش های باستانی در تربت حیدریه آغاز می شود