چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۱۹

اپل دسترسی به اطلاعات آیفون را برای نیروهای امنیتی سخت تر خواهد کرد