جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۱

اکنون به نزدیکترین نقطه در طول تاریخ برای نابودی یهود رسیده ایم

1. اسیران یهودی در بابل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در زمان سلیمان اسرائیل به نهایت درجهٔ آبادانی و رونق اقتصادی خود رسید. اسرائیل در آن زمان محور اصلی معاملات بازرگانی در بین‌النهرین ...

2. تاریخ یهودیان در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در کتاب عزرا شاهان ایرانی به دلیل اجازه دادن به یهودیان برای بازگشت به اورشلیم و .... بنای معبد در ۵۱۵ قبل از میلاد به پایان رسید که این زمان ۲۰ سال بعد از بازگشت یهودیان از ... در قلعه شهر شوش، یهودیان پانصد نفر را کشتند و نابود کردند. .... در مقدمه این نسخه کتاب مقدس که هم اکنون در موزه ملی یهودی در اورشلیم نگهداری می‌شود آمده‌است:.

3. زوال و نابودی اسرائیل

مجموعه این آیات، به طور کلی می خواهد به بنی اسرائیل بگوید که شما در تاریخ آینده ... است از فساد و إفسادهای فراوان و مستمر در طول تاریختان، متمایز و با آنها متفاوت است. ... همچنان که یهودیان تازه از راه رسیده-با نظام مالی رباخوارانه خود-از اعراب بدوی در امور ..... یعنی همان نبرد و جنگی است که هم اکنون بین طرفین دایر است و این درگیریها ادامه  ...

4. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﻬﻮد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان ............................. ...........

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﯾﻬﻮد. ﻓﺼﻞ. 1. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ. ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮد را ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮش اﺳﺮاﺋﯿﻞ ... ﭘﺲ زﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﭼﻮن ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎي آﻧﺎن و ﻓﺮﻋﻮن از ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺷﻤﻨﯽ زﯾـﺎدي ﺑـﻮد، ﻓﺮﻋـﻮن ... ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﺪ، آﻧﺠﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زراﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ، زﯾﺮا ﺧﺪا ..... ﺑــﻪ ﺳــﯿﻄﺮه دراوردن ﻫﻤــﻪ دوﻟﺘﻬــﺎي ﺟﻬــﺎن و ﻧــﺎﺑﻮدي دﯾﻨﻬــﺎ و ﻋﻠﻤــﺎي آﻧﻬﺎﺳــﺖ، ﺣﺘــﯽ .... در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻄـﻪ اي از ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﯾﻬـﻮد.

5. تدارک جنگ بزرگ براساس پیشگوئی انبیای بنی اسرائیل - دکتر محمد ...

توجه خداوند معطوف به یهودیان است ، که سرزمین قدس را به آنان داده .” ... شرکت شبکۀ سخن پراکنی مسیحی ” (Christian Broadcasting Network Corporation) CBN شامل باشگاه 700 ( به اسم 700 نفر اولیه ... به نفت ، که نفتش دارد تمام می شود ، به اسرائیل حمله خواهد کرد و در آنجا نابود خواهد شد. .... در طول تاریخ ، مردم از یهودیان نفرت داشته اند.

6. پیشگویی قرآن در خصوص نابودی اسرائیل با انفجار اتمی در سال 2036

18 ژوئن 2017 ... آیت‌الله خامنه‌ای: برخی صهیونیستها گفته‌اند با توجه به نتایج مذاکرات هسته ای، ۲۵ سال ... یهودیان كشور فلسطین و جائی كه مسجد اقصی واقع است را تصاحب و با ... پیش بینی تاریخ نابودی اسرائیل براساس تاریخ (تقویم) میلادی .... توان فرصت كمك به نزدیكترین كسان خود از پدر، مادر، برادر، زن و فرزند خود را نخواهد داشت.

7. جشن پوریم؛ رقص یهود در هولوکاست ایرانیان + تصاویر و فیلم - مشرق ...

3 سپتامبر 2012 ... آیا از کشتار ده ها هزار ایرانی به دست یهودیان اطلاعی دارید؟ ... داشتند، جسارت‌شان به جایی رسیده بود که از دادن مالیات و خراج استنکاف ... واقعه تاریخی؛ هولوکاست ایرانیان به دست یهودیان ... این کتاب اکنون به کتاب مقدس یهودیان تبدیل شده است. .... قصد دستیابی به سلاح کشتار جمعی و نابودی اسرائیل را دارد و این توهم که ...

8. پروژه پایان جهان همچنان ادامه دارد/ پایان جهان در سال 2013 یا 2023+عکس ...

14 ژانويه 2013 ... براساس تبلیغات شدید رسانه های غربی پایان جهان فرا رسیده است! به تعبیر بهتر، نظریه «پایان دنیا» با گسترش رسانه‌های فراگیر بویژه ... به تازگی کشف شده نوسترآداموس پیشگوی مشهور یهودی فرانسوی قرن .... 2012 اکنون در میان حادثه ایم ... در طول این سالها هزاران کتاب در گونه های علمی، تاریخی، رمان، آینده نگاری و ...

9. بیت المقدّس در قرآن - موعود

7 دسامبر 2017 ... اکنون آخرالزّمان است! ... چرا باید یک اروپایی (یهودی اشکنازی یا خزری) به یهودیّت تغییر دین ... و حالا وقت آن رسیده است که بزرگترین تنبیه الهی که تا به حال قومی به خود ... اشان مبنی بر نابودی حکومت جعلی اسرائیل به دست سپاه اسلام و داشتن ... در طول تاریخ مذهبی بشر، هیچ رخدادی از نظر اعجاب با این دستاورد دجّال، ...