یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۱

ایده پردازان فن بازار و استارتاپ های سبز همکاری می کنند