شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۲

ایده پردازان فن بازار و استارتاپ های سبز همکاری می کنند