جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۹

ایران بر سر منافع ملی به هیچ کشوری مذاکره نخواهد کرد