چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۲

ایران رتبه دوازدهم صنعت کفش دنیا را دارد بیش از 80 درصد بازار داخلی کفش ...