دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۲۸

ایران می تواند ذی نفع تقابل قدرت های بزرگ در منطقه خاومیانه باشد

1. روابط ایران و جهان عرب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در سیاست و دیپلماسی، عبارت است از سیاست خارجی ایران در تقابل یا تعامل با ۲۲ ... این روابط با توجه به تفاوت نژادی، زبانی و سپس دینی آن‌ها در طول تاریخ خاورمیانه هیچگاه در ... دودمان پهلوی مدام در حال تلاش برای تغییر توازن قدرت در منطقه به نفع خود است. .... این مورد می‌تواند به عنوان یک دیدگاه عامهٔ ایرانیان نسبت به مردم عرب زبان که همهٔ ...

2. ایران می تواند ذی نفع تقابل قدرت های بزرگ در منطقه خاومیانه باشد

8 آگوست 2017 ... کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل گفت: وقتی اختلاف قدرت های بزرگ، خودش را در حوزه تقابل نشان می دهد فرصتی در اختیار بعضی کشورها که ...

3. خاورمیانه در دوره «ترامپ»؛ تقابل دو قدرت جهانی و منطقه ای - خبرگزاری ...

۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۳ ... افزایش همکاری های منطقه ای میان ایران و روسیه، خصوصا در قبال بحران سوریه یکی از ... در مجموع برای منطقه طرحی به نام خاورمیانه بزرگ در دوره « کاندولیزا رایس» وزیر ... قدرت جمعیتی، قدرت نظامی و اقتصاد ملی، می تواند بازیگر مهمی در منطقه باشد. ... منطقه ای به نفع ایران را می توان متصور بود گفت: عربستان هم اینک با ...

4. ایران از نقش‌آفرینی در سوریه چه می‌خواهد؟ | رادیو زمانه

29 ا کتبر 2015 ... وقتی‌ به نقشه خاورمیانه نگاه می‌‌کنم قدرت ایران، توان نظامی، وسعت خاک، ... مشکل بزرگ آنجاست که وقتی‌ آتش جنگ زبانه می‌‌کشد نمی‌‌توان آسوده سر ... درگیر و ذی‌نفع به یک راه حل معقول از کانال سازمان ملل متحد باشد. .... حضور موثر و تعیین کننده در منطقه جغرافیای کشور، بخصوص استفاده از قدرت‌های نرم میتواند در خدمت ...

5. کرمی کارشناس روابط بین‌الملل: احتمال رویارویی مستقیم ایران و ...

12 ژانويه 2018 ... بدون شک صلح در خاورمیانه تنها با اتحاد های منطقه ای و تکیه بر قدرت ... آینده خاورمیانه چگونه و به وسیله کدام کشورها رقم خواهد خورد آیا می توان ... اگر کشوری بخواهد نقش میانجی برای نزدیک شدن عربستان و ایران داشته باشد به نظر شما کدام کشور در ... شود این موضوع زیاد به نفع آمریکا هم نخواهد بود و حتی ممکن است ایران را ...

6. ﺧﻸ قدرت و ﺗﺄثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه - مطالعات روابط بین الملل

واژه‌های کلیدی: خاورمیانه؛ آمریکا؛ ﺧﻸ قدرت؛ وا گرایی؛ عربستان؛ ایران. ... از دید وی اقدامات بینالمللی قدرت‌های بزرگ بر مبنای توانایی نظامی تعیین می‌گردد و ... در واقع چیزی که یک دولت می‌تواند امیدش را داشته باشد تبدیل شدن خودش به قدرت چیره منطقه و نبود ..... انزوای ایران در منطقه تعبیر می‌شود و موجب تغییر رویکرد دو کشور از تقابل  ...

7. کارشناس روس: عربستان قطعا در رویارویی نظامی، از ایران شکست می خورد

20 ژانويه 2016 ... مثلث ایران، عربستان و ترکیه به عنوان قدرت های منطقه ای سعی دارند شکاف های ... نقاط راهبردی عربستان و ترکیه در صورت تقابل نظامی با ایران ... که عربستان بدون حمایت نظامی آمریکا نمی‌تواند در خاورمیانه نقش تأثیرگذاری داشته باشد. .... از بعد توان هوایی، کفه ترازو به نفع ترکیه سنگینی می کند و در صورت بروز ...

8. استراتژی آمریکا نسبت به ایران چیست؟ - ایسنا

3 ا کتبر 2017 ... یک: تشکیلات نظامی که در تقابل با ایران در سطح منطقه خاورمیانه هستند. ... از این رو، از منظر منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی آمریکا، حفظ تمامیت ارضی ایران به نفع آمریکا تفسیر ... چگونه می‌توان ایران را خارج از فشارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ تعریف کرد؟ چگونه ایران می‌تواند رشد و توسعه پیدا کند و آینده‌ای بهتر برای ...

9. روایت نشریه آلمانی از توان مقابله ایران با آل‌سعود - مشرق نیوز

6 ژانويه 2016 ... با این قایق های گشت زنی که به طور منظم در مانورها دیده می شوند، ایران برتری ... به همین علت عنوان رسمی پادشاه عربستان "خادم الحرمین الشریفین" می باشد. ... پس کشیده و آمریکا، قدرت جدید تأمین کننده امنیت این منطقه به ایران و عربستان ..... مقایسه توان نظامی ایران که دارای شهر های موشکی بزرگ و صنایع نظامی عظیم و ...

10. نقش تعامل و تقابل سیاست خارجی آمریکا و روسیه در توسعه منطقه ...

از جمله این قدرت‌های بزرگ ایالات متحده آمریکا و روسیه می‌باشند که هر یک در ... دریای خزر بزرگ ترین دریاچه جهان در شرق قفقاز و شمال ایران، محل تلاقی آسیای مرکزی ... اروپا و خاورمیانه این منطقه را به صحنه رقابت سیاسی و اقتصادی قدرت ها تبدیل کرده است. .... و آسیای مرکزی می تواند دارای بازتاب های ژئوپلیتیک در مقیاس وسیع تر باشد، ...

11. ﺑﺎ اﯾﺮان اي ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺒﺎل در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت ﺧﺎر

ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻨﺶ. ﻫﺎي اﯾﺮان و ﻏﺮب ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ. اي اﯾﺮان، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ. اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي دﯾﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان و ﺣﻀﻮر ... اﯾﺮان. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﮋﻣﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي. در ﻣﻨﻄﻘﻪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ... ﺎﺳﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﻗﺪرت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺑﻪ ..... ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ و ﺑﺎز را ...... اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮﯾﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ و اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان.

12. ﻧﻘﺶ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻧﺮژي در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ روﺳﯿﻪ و ﻗﻄﺮ

8 ا کتبر 2016 ... ﻗﺪرت. ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎ درك ﺿﺮورت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ذﺧﺎﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ر ..... ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮاي اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ذي ﻧﻔﻊ در ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

13. اصل مقاله (324 K) - فصلنامه سیاست خارجی

نوواقع گرایی به عنوان چارچوب مفهومی برای تبیین سیاست خارجی ایران می باشد. از این رو، ... داشت که این نظریه نیز مانند سایر نظریه های موجود قابلیت و توان کافی برای تحلیل ..... بر این اساس، کشورها و قدرت های بزرگ نباید در جهت دستیابی به هژمونی ..... افزایش آزادی عمل و امنیتش در منطقه خاورمیانه و بر هم زدن موازنه منطقه ای به نفع.

14. عراق چشم اندازی بر راهبردی شدن مناسبات دوجانبه - پژوهش های روابط بین ...

گردید، محیط بسیار مساعدی را برای گروه های مسلح ستیزه جو در تقابل با حکومت ... کشور ایران و عراق می توانند در راهبرد بلندمدت مناسبات سیاسی خود مکمل واقع ... قدرت های منطقه ای، فرصت های مناسبی را برای مداخله گران و بازیگران فرامنطقه ای .... دیگر، گروه های ذی نفع و احزاب سیاسی در داخل کشورها نیز منافعی را در ایجاد همگرایی.

15. بازدارندگی - مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

لذا منطقه. خاورمیانه نیز از تیررس اين تهديدات جديد دور نمانده و تحت تأثیر شاخص های .... پاسخ هاي تهديد آمیز بايد به نوعي باشد كه دشمن باور كند ايران مي تواند به حمله تالفي ..... از اينرو مداخالت و تأثیرگذاري ايران در واقع در تقابل با سیاست هاي امريکا در منطقه بوده ... مي كند كه اين امر پیامدهاي سنگیني را براي قدرت هاي بزرگ به دنبال دارد.

16. تأثیر ظهور داعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشي پژوهشهای ...

تهدید مرزها و به خطر افتادن تمامیت ارضی، برهم خوردن موازنۀ قوا در منطقه به نفع ... و اسرائیل و حضور قدرت های فرامنطقه ای مثل آمریکا در منطقه خاورمیانه اشاره کرد. ... این موضوع می تواند به طریق اولی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را تحت تأثیر .... ویور و دی وایلد، 222 :1386(. .... حرکت داعش در عراق بزرگ ترین خطر امنیتی ملی برای ایران.

17. آیا اروپا می‌تواند برجام را نجات دهد؟ | خبر نامه شب تاب

3 آوريل 2018 ... بدترین انتخاب این است که اروپا به سمت تحریم هایی جدید علیه ایران برود ... البته می دانیم که قدرت های بیرونی هم به ویژه اسراییل و عربستان دخیل ... طرف که می گوید این توافق به نفع من نیست، چه کاری باید کرد و چه برخوردی باید صورت گیرد؟ .... ترامپ همه سیاست امریکا در منطقه خاورمیانه را بر حمایت های خود از سعودی ...

18. ایراس - روسیه و پیشگامی در بحران سوریه

4 فوریه 2017 ... با عطف به همین اهمیت است که از سرآغاز سلسله تحولات در خاورمیانه ... اگر شرق اروپا حوزه تعامل روسیه با قدرت های برتر غربی تلقی شود، خاورمیانه نیز محل تسویه حساب ها و بازی های سیاسی روسیه با آمریکا محسوب می شود. ... آنچه که در خاورمیانه امروز در جریان است، بر اهمیت این منطقه در نزد تصمیم گیران روس افزوده است .

19. جایگاه افغانستان در ژئواستراتژی نظام نوین جهانی

ﻤﻴﺖ. اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ. ﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﺑﭙﺮدازﻳﻢ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. رﺳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻓﻐﺎﻧﺴ. ﺘ. ﺎن در ژﺋﻮ ... ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻫﻤ. ﻴﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ژﺋﻮ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ... ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در. روﻳﺎروﻳﻲ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ دو اﺑﺮ. ﻗﺪرت. اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺗﺤﺎد ... ﺗﻮاﻧﺪ ارزش ﺑﺎﻻﻳﻲ در ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه. آﻣﺮﻳﻜ. ﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﮋﻣﻮن ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

20. واکاوی جایگاه تروریسم بنیادگرا در راهبرد خاورمیانه ای غرب بررسی ...

در سال¬های اخیر تروریسم بنیادگرا، توجه بخش مهم و معتنابهی از کشورها در ... غرب از رهگذر این راهبردها همواره می¬تواند از طرفین درگیر، مطالبه امتیاز نماید. ... راهبرد اساسی و اصلی غرب در منطقه خاورمیانه بر مبنای طرح مشترک تغییر موقعیت ..... است که البته قدرت¬های بزرگ که به دنبال ایجاد بحران در خاورمیانه بوده¬اند، تا بتوانند از رهگذر ...

21. تهدیدات اسرائیل علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران - صهیونیسم ...

تولد نامشروع اسرائیل در منطقه خاورمیانه، وضعیت پیچیده ای را از لحاظ امنیت ... آیا اسرائیل تهدید بزرگ، بالفعل، مستقیم و نظامی بر ضد ایران محسوب می شود؟ ... براساس این نگرش تهدیدهای اسرائیل بر ضد امنیت ملی جمهوی اسلامی ایران ناشی از تقابل .... از طریق قدرت، قابل حصول است و اسرائیل تا زمانی می تواند به صلح امیدوار باشد كه ...

22. World Bank Documents & Reports

مارس سال بعد می باشد. بنابراین بین سال تقویمی ایرانی و میالدی تفاوت سه ماهه وجود دارد. گرفته شده است. در سناریوی پایه، صادرات نفت و فرآورده های نفتی. می تواند از ...

23. اصل مقاله (404 K) - فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللی

سازی خاورمیانه، با واکنش. های. مختلف کشورهای منطقه همراه بوده است. مقاله حاضر ... تهدید علیه ایران در عراق و سوریه است و در این راه از راهبردهای متنوعی. ،. همچون ... می. پندارند. که. پیامد. اصلی آن بر رفتار سیاست خارجی دولت. ،ها. عدم توان ... ت. های بزرگ . سعی. در افزایش قدرت. خود دارند. گاهی دولت. ها. 7. Kenneth Waltz ..... ها را در تقابل با دولت.

24. ایرنا - برجام و حرکت تحلیل ها از آن به سمت دو بی نهایت

8 مه 2018 ... ... آمریکا از توافق جامع قدرت های هسته ای جهان با ایران (برجام) نزدیک تر می شویم، ... تحولات خاورمیانه را به سمت خلع سلاح کامل موشکی و هسته ای ایران پیش ببرد، ... از خطر بزرگتر سیاسی و اقتصادی جنگ احتمالی در منطقه گریخته باشد و هم از .... که آمریکا چگونه می تواند با بازی های مختلف حداکثر نفع اقتصادی را از این ...

25. 554 K

کشورهای منطقه ای، قدرت های بزرگ و همچنین. جمهوری اسال می ایران نقش های منطقه ای منحصر. به فردی را در ... و تقابل متغیرهای محیط داخلی و محیط خارجی. آن است. ... و موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای منطقه ی خاورمیانه .... مي دانـد کـه مي توانـد منشـأ تحـول باشـد. ..... کرد، پیروزي نهایي عراق نفع بیشتری برایش داشت. ... در دی 1361 )ژانویه 1983م.(.

26. ﻫﺎي ﺗﺤﻮل رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﺪرت در ﻧﻈﻢ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧ - فصلنامه راهبرد

7 مارس 2018 ... ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧ. ﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪي در ﺣﻮزه. ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس از. اﻫﻤﯿﺖ وﯾـﮋه ... ﻫـﺎي. ﺑﺤﺮان. ﺳﺎزي ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺤـﺮان ﯾﮑـﯽ از واﻗﻌﯿـﺖ. ﻫـﺎي ... در ﺣــﻮزه اﻣﻨﯿﺘــﯽ اﯾــﺮان در ﺧﻠــﯿﺞ ﻓــﺎرس و ... دي ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗ .... ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ. ﺑﯿﻨﺪازﻧـﺪ. ﻫﻤﮑـﺎري. ﻗﺪرت . ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي آﻧـﺎن از اﻟﮕـﻮي ..... ﻫﺎي آزاد ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﻃﺮﻓـﯽ در.

27. سفیر برزیل در ایران: ایالات متحده باید قدرت ایران در منطقه را به ...

4 ژانويه 2018 ... به لحاظ روابط سیاسی و دیپلماتیک نیز، برزیل در اوج تحریم های اعمال شده علیه ایران ... و کود اوره است و ایران نیز یکی از تولیدکنندگان بزرگ این اقلام است. ... برای مثال ، ایران می تواند یک سوآپ در چین داشته باشد. ... نخستین راه، دعوت از بانکهای ایرانی برای افتتاح دفاتر ذینفع، و نه شعب مستقیم، در برزیل است.