شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۰۵

ایران همچنان در معرض آنفلوآنزای پرندگان ترکیه یک شهر نزدیک به ایران را ...