یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۴۷

ایران چهارمین ذخایر نفت خام جهان را در اختیار دارد