پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۰

ایرج راد: مدیرعاملی اصغر همت در خانه تئاتر قطعی نیست