چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۰

ایلام از نظر سطح تحصیلات براساس جمعیت در رتبه اول کشور است