پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۴۵

باتشکر ازترامپ، لطفا تحریم های ایران را افزایش دهید!