جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۹

باتشکر ازترامپ، لطفا تحریم های ایران را افزایش دهید!