یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۳

بازار تکنولوژی، چشم انتظار تصمیمات ارزی