سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۲۴

بازتاب زندگی عجیب هاوکینگ در سینما