جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۹

بازتاب زندگی عجیب هاوکینگ در سینما