یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۴۸

بازداشت فعالان سیاسی عربستان ادامه دارد