یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۱

بازیکن مورد انتقاد پرسپولیسی ها در ترکیب ماندگار شد