جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۴۶

بانک مرکزی در کنترل نوسانات نرخ ارز جدی نیست