دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۳۸

بانک مرکزی در کنترل نوسانات نرخ ارز جدی نیست