چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۹

بانک ها در پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر به متقاضیان همکاری کنند