یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۵۷

بانک ها در پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر به متقاضیان همکاری کنند