چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۸

باید از ظرفیت های موجود در کشور برای رشد صنعت استفاده کرد