پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۰

بایرن به دنبال قطعی کردن قرارداد خامس در تابستان 2018