سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۲

بایرن به دنبال قطعی کردن قرارداد خامس در تابستان 2018