شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۶

با این فناوری جدید گربه ها پادشاهی می کنند رباتی که اجازه پر زدن به هیچ پشه ای را نمی دهد