سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۵

با وحدت می توان قله ها را فتح کرد گناه بزرگ ایجاد اختلاف بین صفوف مومنین ...