پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۳

بجنورد؛ میزبان جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن